23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKO WO - REHABILITACYJNY  LĄDEK ZDRÓJ
Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych - RODO / GDPR
leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznarehabilitacja ZUSgaleria
		dostęp do EDM
rezerwuj pobyt- SPA -kryty basenplan zdrojukontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkipracafacebook
 

LECZENIE  W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

   

 

 
 


 

   I. WARUNKI REZERWACJI

         1. Po ustaleniu pobytu należy wpłacić przedpłatę w wysokości 800 zł od osoby. Przedpłatę można dokonać osobiści w Biurze Obsługi
                Kuracjusza
lub przelewem na konto bankowe.

                Dane do przelewu:

               23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny
               57-540 Lądek Zdrój
               ul. Plac Mariański 7/8
           
               Przelew wysłać na wskazany przez szpital adres i numer konta (druk rezerwacji)
              Tytuł przelewu: w tytule należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko osoby, na którą jest dokonana rezerwacja, rodzaj pobytu,
             okres planowanego pobytu w 23 WSzUR.

        2. Zasady opłaty za pobyt:
             a) Przedpłata w wysokości 800 zł musi zostać uiszczona w terminie do14 dni od dnia otrzymania rezerwacji (pocztą, e-mailem, itp.)
                  na konto szpitala.
             b) Pozostałą część kwoty należy wpłacić na konto szpitala najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
             c) Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 15 a 7 dniem przed rozpoczęciem pobytu, to przedpłata musi być wpłacona
                  najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
             d) Zwolnione z wcześniejszej przedpłaty płaty są tylko te osoby, które ze względu na wolne miejsca dokonują rezerwacji w terminie
                 krótszym niż 6 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. Osoby te dokonują opłaty bezpośrednio w kasie szpitala
               

        3. W przypadku braku wpłaty:
             a) jeżeli przedpłata określona w pkt. 1 nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie anulowana.

        4. Rezygnacja z pobytu:
             Dokonana przedpłata podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:
             a) Rezygnacja zgłoszona powyżej 40 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 10% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                 lub bankowej).
             b) Rezygnacja zgłoszona od 39 do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 20% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                 lub bankowej). 
             c) Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 50% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                 lub bankowej).
             d) Rezygnacja zgłoszona od 14 dnia, do dnia rozpoczęcia turnusu - potrącenie 100% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                 lub bankowej).
            e) W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej 
                 rodziny, skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - przedpłata i pozostała opłata zostanie zwrócona pomniejszona o koszty
                 (opłaty pocztowej lub bankowej).

       5. Dysponujemy turnusami:
7-dniowymi,(ilość dni stanowi sumę dni odpowiadających dobom). Pobyt rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu
            rozpoczęcia turnusu, a kończy ostatniego dnia turnusu o godz. 14:00.

       6. Wysokość opłat za pobyt nie ulega zmniejszeniu, jeżeli pacjent spóźni się na turnus łub wyjedzie z własnej woli w trakcie kuracji
           (za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny, skrócenia urlopu
           wypoczynkowego przez pracodawcę).

       7. Korzystającym z leczenia w turnusie hiperbarycznej kompleksowej odnowy biologicznej i rehabilitacji w 23 WSzU-R oferujemy rabat w
           wysokości:
               a) 5% ceny począwszy od drugiego pobytu.

      8. Pacjent przyjeżdżający na leczenie przywozi ze sobą aktualną pełną dokumentację medyczną dotyczącą choroby zasadniczej i chorób
           towarzyszących oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego.

      9. Pacjent po dokonaniu rezerwacji otrzymuje druk rezerwacji z wyszczególnionymi warunkami pobytu i kwotą opłaty za pobyt oraz formularz
          wywiadu dotyczący przeciwwskazań do pobytu. Po przyjęciu warunków rezerwacji pacjent zobowiązany jest odesłać podpisany druk
          rezerwacji i wypełniony formularz wywiadu.

    10. W przypadku stwierdzenia przez lekarza prowadzącego przeciwwskazań do leczenia pacjent nie zostanie przyjęty. W tej sytuacji zostanie
          zwrócona przedpłata w pełnej wysokości.

    
   II. Rehabilitacja lecznicza.

      1. W ramach leczenia w turnusie hiperbarycznej kompleksowej odnowy biologicznej i rehabilitacji pacjent otrzymuje:

          a) zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie 3 posiłki dziennie - śniadanie obiad, kolacja ( możliwość uwzględnienia diety - lekkostrawna,
             przeciwmiażdżycowa, podstawowa, wegetariańska)
         b) całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
         c) komora hiperbaryczna - 5 zabiegów
         d) kriokornora - 5 zabiegów
         e) strefa SPA  7 x 1 godz.
         f)  wstęp do kompleksu basenowego (basen, sauna, jacuzzi) bez ograniczeń czasowych).

     2. Koszty leczenia uzależnione są od rodzaju pokoju, w którym kuracjusz jest zakwaterowany i wynoszą łącznie z wyżywieniem, zabiegami
         leczniczymi, opieką medyczną oraz wyposażeniem pokoju w czajnik, telewizor.


CENNIK

Lp.

RODZAJ POKOJU

CENA za pobyt 7 dniowy (zł/brutto)

1

Pokój jednoosobowy (PWS)

1860 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)
2

Pokój dwuosobowy (PWS)

1710 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)

                                     (PWS) - Pełny węzeł sanitarny

          W przypadku braku pokoi 1 osobowych opłata za pokój 2 osobowy wg cennika jak za pokój 1 osobowy.

 

wzór druku rezerwacji       druk - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać numer PESEL   
 

 Szpital dysponuje terminalem płatniczym do realizacji płatności za pomocą kart płatniczych.
  
 
           Uwaga! 23 WSzUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen za  świadczone usługi.
 

Podstawa: Zarządzenie Dyrektora 23 WSzUR  Nr 20/2019 z dnia 1.07.2019r

 


Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 26.10.2015r na terenie uzdrowiska obowiązuje opłata uzdrowiskowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu
- 3,50 zł od osoby dorosłej; 1,50 zł od dzieci do lat 12. (uchwała - druk)
 
 
 

Biuro Obsługi Kuracjusza czynne: 
 

 w dni powszednie od godz. 7,00 do godz. 17,00

Informacje telefoniczne - udzielane są:
 
w dni powszednie w godzinach 11,30 - 15,00
 

- Informacje dotyczące ustalenia terminu turnusu hiperbarycznej kompleksowej odnowy biologicznej - Tel. 74 81 17 219
- Informacji medycznej udziela lek. med. Mirosław WOJCZUK - Tel. 509 474 987

Uwaga! W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego, pytania prosimy kierować za pośrednictwem e-mail.
Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie

 
bok@23wszur.pl

 
 
Uwaga! W dniu rozpoczęcia turnusów - ze względu na konieczność przyjęcia dużej ilości kuracjuszy, kontakt telefoniczny z BOK może być utrudniony.
ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY
 
   Fax: 74 81 17 242

 

 


leczenie uzdrowiskowe NFZ*rehabilitacja NFZ*leczenie płatne*dla żołnierzy TL-P*miejsca noclegowe*komora hiperbaryczna*rehabilit. ZUS*galeria
SPA*kryty basen*plan zdroju*kontakt*aktualności*przetargi*ogłoszenia*linki*praca* facebook